Oudervereniging

Oudervereniging Basisschool Jan Peters
De oudervereniging van onze school is een actieve vereniging van enthousiaste ouders die de leerlingen en de school een warm hart toedragen. De oudervereniging bestaat momenteel uit 9 leden, als vertegenwoordiger van de leerkrachten neemt mevr. Marian Colier (intern begeleider) deel aan de vergaderingen.

Dagelijks bestuur OV
Voorzitter                            Ron Vergoossen
Penningmeester              Marina Simons
Secretaris                            Jos Wijers
Overige leden                    Moniek Slangen
                                                    Mirelle Gerrits
                                                    Kim Goedemans
                                                    Tamara Vanderbooren
                                                    Larissa Walczak

Activiteiten OV
De oudervereniging organiseert o.a. de hierna genoemde activiteiten voor en met de leerlingen, zelfstandig of in samenwerking met de leerkrachten. De kosten die onderstaande activiteiten met zich meebrengen worden bekostigt door de OV, de school krijgt deze activiteiten niet vergoed door de overheid.

Activiteiten OV 2017 - 2018
- Schoolreis (organisatie en begeleiding)
- Carnavalsoptocht en schoolcarnaval
- Paasactiviteit
- Aanbieden van een attentie aan de communicanten
- Wandelvierdaagse
- St. Nicolaasfeest
- Kerstviering / kerstactiviteit
- Sportdag
- Eindejaarsfeest
- Eindactiviteit van groep 8
- Schoolkamp groep 8

Jaarvergadering OV schooljaar 2017 - 2018
We hebben besloten dit schooljaar geen aparte jaarvergadering te plannen voor de OV. Mochten er vragen/opmerkingen/ideeën zijn dan horen wij dat heel graag. u kunt dan terecht bij één van de bovengenoemde leden. Indien u een financieel overzicht wenst van de in- en uitgaven van de OV kunt u zich wenden tot de penningmeester.

Ouderbijdrage schooljaar 2017 - 2018
Alle ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op vrijwillige basis lid van de oudervereniging. Om de kosten gedeeltelijk te dekken wordt er per kind een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor de activiteiten die de OV organiseert, de school krijgt deze activiteiten niet vergoed door de overheid. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering.

Leerlingen die het hele schooljaar onze school bezoeken         €22,50 per kind.
Leerlingen die na de Kerstvakantie onze school bezoeken       €17,50 per kind.
Dit bedrag kan indien nodig in twee termijnen betaald worden.

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL44RABO 0144 4010 29 onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en groep(en).

Om de eindactiviteit van groep 8 te bekostigen, wordt er t.z.t. een bijdrage gevraagd aan de ouders van de kinderen in groep 8.

De oudervereniging hoort ook graag uw mening! Voor al uw vragen, iedeeën, suggesties en opmerkingen kunt u bij de leden van de OV terecht. Schroom niet en maak het bespreekbaar!. Misschien hebben wij er nog niet aan gedacht. 

Meer informatie

Basisschool Jan Peters is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.

Onze kernwaarden
Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak