Schooltijden

Er gelden voor de hele school dezelfde schooltijden, met dien verstande dat groep 1 en 2 op vrijdag vrij zijn!

We werken met een continurooster.

De lestijden zijn als volgt:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.25 - 12.00 uur / 12.45 - 14.45 uur.
woensdag: 08.25 - 12.15

De kinderen eten gezamenlijk onder toezicht van hun leerkracht in de klas van 12.00 - 12.15 uur.
Vervolgens is er gelegenheid om te spelen. Ook dit gebeurt onder toezicht van een groepsleerkracht.

De school is uit om 14.45 uur.

Meer informatie

Basisschool Jan Peters is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.

Onze kernwaarden
Filmpje over onze school
Schoolgids
Maak een afspraak